shopify site analytics
Hem Om oss Kontakta oss Miljö-och kvalitetspolicy Säkerhets- och Produktblad Offert
Sök

Miljö- och Kvalitetspolicy
Kvalitetspolicy
ILS Nordic marknadsför metallbearbetningsvätskor,industrismörjmedel,rengöringsmedel, korrosionsskyddsmedel, specialprodukter, tekniska utrustningar och service till industrin.För oss innebär kvalitet att vi levererar produkter och tjänster som minst möter kundernas högt ställda förväntningar på kvalitet och för att nå dit arbetar vi på följande sätt:


Nöjda kunder
Vi strävar ständigtefter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar. Våra produkter, serviceåtaganden och vårt agerande ska ge kunden en tydlig upplevelse av att vi levererar våra kärnvärden Kvalitet, Engagemang, Flexibilitet, Snabbhet och Mervärde.


Fokus på våra processer
Nöjda kunder uppnår vigenom att haen effektivkontroll över våra processer, från kundbehovtill kundtillfredsställelse. Detta innebär för oss att vi har ett tydligt processägarskap och att vi mäteroch styr processerna mot uppsatta mål.


Ständiga förbättringar
För att vi ständigt ska utvecklas och öka vår kompetens snabbare än våra konkurrenter måste alla på ILS Nordic AB arbeta med ständiga förbättringar av sitt eget arbete.


Kvalitet –en del av vår vardag
På ILS Nordic AB är kvalitet allas ansvar och en naturlig del i vårt dagliga arbete. Detta innebär att vår filosofi och principen "Rätt från mig" är självklar och att vi utifrån våra prioriteringar beaktar kvaliteten i alla våra beslut.
Vi arbetar med kvalitetsmåloch handlingsplaner för en kontinuerlig utveckling av vår verksamhet över tiden.


Miljöpolicy
ILS Nordic marknadsför metallbearbetningsvätskor, industrismörjmedel, rengöringsmedel, korrosionsskyddsmedel, specialprodukter, tekniska utrustningar och service till industrin.
Vårt miljöarbete utgår från att minst uppfylla de miljökrav som myndigheter och kunder ställer på oss. Vårt arbete med ständiga förbättringar innebär att vi utgående från miljöaspekter skall identifierat betydande miljöaspekter och utarbeta miljömål.
För att på bästa sätt utveckla vårt miljöarbete över tiden skall våra samarbetspartners, leverantörer och kunder, känna till vårt miljöarbete för att därmed kunna vara delaktigai arbetet.
ILS Nordic AB, Box 2088, 194 02 Upplands Väsby | Telefon: 08-391005 | FAX: 08-50311368